Återigen får jag tacka för förtroendet genom att bli omvald för ännu ett år som ordförande i Hjo dragspelsklubb. Årsmötet som ägde rum fredagen den 15 mars var välbesökt. En trivsam tillställning där några av klubbens medlemmar ansvarade för kvällens förtäring.
Lisbeth Svensson
ordförande

Flera bilder från årsmötet ser du i vårt Bildgalleri

     Efter höstens röjning vid klubbstugan... inte Alfridas !
     Ett bidrag till återvinning och senare flisning....


                                                                                                           hjoran
Årsmöte andra mars 2018Styrelsen  2017Inför starten av 2017 års aktiviteter är lokalen uppfräschad med nya gardiner.Klubbstugan 18 juli 2016


Efter dragspelsstämman är det dags för  underhåll av klubbstugan.
Samtliga fönster är nu målade och det är dags att ta itu med verandan, som behöver en rejäl upprustning. Göran Svensson och Sven Johansson jobbar på med full energi.
 

Nu är Verandan färdig efter renovering.


Sekreteraren har bytt pennan mot armaturer

Ordföranden får ochså dra sitt strå till stacken

Trimmer är inköpt för skötsel av trädgården


 Årsmöte 2016

sekreteraren läser upp årsberättelsen,

kassören  med den ekonomiska redogörelsen,

revisorernas berättelse.Curt Holgersson avgick som sekreterare och avtackades,

Per Jacobsson avgick som suppleant,

Sonja Svantesson avgick ur festkommmittéen

Majgott & Sven tackades för sitt arbete på torsdagskvällarna.

Styrelsen 2016

hjoran
Nu är utemöblerna på plats


Nu har porten målats och staketet snyggats till !


 Nu har staketet kommit upp runt klubbstugan efter att ha legat i träda. Några av klubbens medlemmar har idogt jobbat med detta under ett par veckor.


                                                                                                                hjoran.
Klubbstugan augusti 2015.


Ny trappa och nytt räcke


Inge Andersson och Göran Svensson arbetar med att färdigställa trappan och räcket vid klubbstugan.


  Gården har fått nytt grus genom Anders Johanssons försorg!
                                                                                                              hjoran.