Hjo dragspelsklubb bildades på senhösten 1985. Protokoll från det första styrelsemötet är daterat till den 19 december 1985. I en av kommunens lokaler startades träningsträffar på torsdags-kvällarna. Redan under det första verksamhetsåret genomfördes ett tjugotal spelarrangemang lokalt vilket gav klubben en ekonomisk grundplåt om än så liten. Det var mycket ideellt arbete som gällde.

Ett år senare ställer kommunen ett hus till förfogande som blir ”den egna klubbstugan”, om än så omodern.

Året var 1987 då Hjo dragspelsklubb deltog i den numera så väl kända dragspelsstämman i Hjo. Som medarrangörer till Karlsborgs dragspelsklubb blev detta början på något mycket stort.  Under några år genomförde klubbarna detta evenemang tillsammans, men från och med 1992 står Hjo dragspelsklubb som ensam ansvarig för arrangemanget, som för övrigt har vuxit och blivit en av de största dragspelsstämmorna i Skandinavien. Många av klubbens medlemmar jobbar intensivt med att få allt att fungera så bra som möjligt.

Förutom spelningar lokalt genom åren har klubbens musicerande medlemmar också träffat andra klubbar för att spela tillsammans. Även en årlig återkommande resa har gjort att Hjo dragspelsklubb har bidragit med både dur- och dragspel på flera platser runt om i landet.

En stor händelse i klubbens historia var inköp av s.k. baracker som byggdes om och till och utvecklades till en mycket funktionell klubblokal. Året var 2003 då detta genomfördes.

 Samma år startade Hjo dragspelsklubb, i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan, upp dragspelskurser för att i någon mån trygga återväxten. Denna verksamhet pågår fortfarande och lockar nya deltagare varje termin.

En CD-skiva spelades in 2003.