" Hjogubbe " 2017 Sven-Olof Svensson
                                                                                                     

Bildgalleri Dragspelsstämman
                                                                                                     
Bilder från tidigare hjogubbar