" Hjogubbe " 2018         

 

                                   Kjell-Evert Gunnarsson                               

Bildgalleri Dragspelsstämman
                                                                                                     
Bilder från tidigare hjogubbar